اخبار
۱۴۰۰/۰۹/۰۶          اطلاعیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی موسسه خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان غربی به شماره ثبت 77 و شناسه ملی 10220005540 (نوبت دوم)

بدینوسیله از اعضای خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان غربی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی این خانه که به صورت الکترونیک در چهارشنبه مورخ ١٧ آذر ماه ١۴٠٠ از ساعت ١٠ الی ١٢ برگزار می شود، شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

انتخاب بازرسان برای مدت یکسال

براین اساس، اعضای اصلی خانه مطبوعات استان که برای انتخاب بازرسان کاندیدا می باشند با مراجعه به سایت www.khanehmatbooat.ir  و ورود با نام کاربری خود برای ثبت درخواست نامزدی اقدام نمایند.

اعضای محترم همچنین می توانند اطلاعات دیگر مربوط اعم از نحوه برگزاری، زمان انصراف از نامزدی، اسامی کاندیداهای بازرسی را در سایت خانه مطبوعات به نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.

 

تاریخ انتشار 03 / ٠٩ / ١۴٠٠

هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های

استان آذربایجان غربی


دیدنی های آذربایجان غربی
میدان انقلاب ارومیه
قره کلیسای چالدران
مزار شمس تبریزی خوی
تپه حسنلو
پیست اسکی خوشاکوی ارومیه
باغچه جوق ماکو
غار سهولان مهاباد
پل هوایی قطور خوی
مسجد جامع ارومیه

تبلیغات
 
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا