پیوند ها
 
 
اعضای خانه مطبوعات استان آذربایجان غربی
 
 
نام و نام خانوادگی تاریخ عضویت رسانه سمت نوع عضویت
پسران افشاریان، سینا ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ خبر آنلاین نمایندگی عضو اصلی
نصیرخواه، داود ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ خرداد ارومیه صاحب امتیاز عضو اصلی
امینی، پریزاد ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ نگاه صاحب امتیاز عضو اصلی
قدرتی احمد آباد، حامد ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ پیام بهاران مدیر مسئول عضو اصلی
غنی زاده، غلامرضا ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ کوشا مدیر مسئول عضو اصلی
فرخیان، قنبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ اروم خبر خبرنگار عضو اصلی
غریب بیدادرس، شهین ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اشتیاق مدیر مسئول عضو اصلی
رحیمی حیدرلو، یوسف ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ اشتیاق خبرنگار عضو اصلی
خیری، ذکریا ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ سپهر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
اسمی، سکینه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ مهر. خبرنگار عضو اصلی
شادجو، علی اصغر ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ دیدبان آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی
جعفری، غلامرضا ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ تپش قلم خبرنگار عضو اصلی
مقتدر ینگجه، منصور ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ چی چست مدیر مسئول عضو اصلی
عزیزی، نوید ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ سپهر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
بابایی، اکبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ اشتیاق خبرنگار عضو اصلی
آیرملو، رضوان ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ جاده تجارت خبرنگار عضو اصلی
وهاب زاده حساس، یحیی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ سپهر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
عطائی، حامد ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ جاده تجارت خبرنگار عضو اصلی
تبریزی، مهرداد ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ نوید آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
قربانی، یداله ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ جوان نمایندگی عضو اصلی
سلمانی شورگلی، مختار ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ بینا خبر خبرنگار عضو اصلی
نصیری مستان آباد، ساقی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ آوای صبح مدیر مسئول عضو اصلی
نویدی ثمرین، حیدر ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ هدف و اقتصاد عضو دفتر نمایندگی عضو اصلی
ابراهیمی، اسماعیل ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ سروشت صاحب امتیاز عضو اصلی
عبدلی، محمد ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ کشکول صاحب امتیاز عضو اصلی
موسوی، امیرعلی ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ کار و کارگر خبرنگار عضو اصلی
پیربوداقی، یوسف ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ فردای ما مدیر مسئول عضو اصلی
مشرفی نبی کندی، نظام ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تکاب مدیر مسئول عضو اصلی
جوادی، بهرام ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آچیق‌ یول مدیر مسئول عضو اصلی
عثمانی، ابراهیم ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ مکریان مدیر مسئول عضو اصلی
باقری اوزان، ایوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ چی چست خبرنگار عضو اصلی
قربانی، میثم ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اروم خبر مدیر مسئول عضو اصلی
حاجی وند، قنبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ فردای ما خبرنگار عضو اصلی
دودمان، خالد ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تحقیقات کاربردی علوم ورزشی مدیر مسئول عضو اصلی
کاظمی، سجاد ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ عصر سلماس مدیر مسئول عضو اصلی
رضا امین آذر 1396/09/21 روزنامه جمهوری اسلامی نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
مریم رسولی 1396/11/01 امانت خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
فرحناز بهروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ هاناخبر مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
زهرا سلطانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ سپهر آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
مهدیقلی رشیدی مقدم باشو ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ آذربایجان بیدار خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
مهری قاسمی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ هاناخبر خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
سمانه پیربوداقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ فردای ما خبرنگار عضو اصلی
پژمان ولیزاده قراحسنلو ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ آبشار خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
مصطفی محمد پناهی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ راوی ملت نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
هدایت رودینی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ راوی ملت خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
مینا اصلانی قلیچی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ حسبان نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
لیلی اصلانی قلیچی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ جهان صنعت نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
رضا ایمانپور یوردشاهی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اقتصاد مشارکتی مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حجت فیروزبخت ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صدای قلم مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
میرهاشم موسوی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تپش قلم مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
ناصر پوراسد ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اطمینان نیوز صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
ناصر نورانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ بینر مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سجاد نیکنام خواجه پاشا ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ هم آوا صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
جواد ابدالی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ خوی صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
خالد وطمانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ هاژه مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
جانعلی احمدی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ یاشایش صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
لعیا نورانی زنوز ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ نای قلم مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سیاوش سلیمانی پور ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صبح چیچست مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حامد کاظم زاده خوئی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ندای قلم صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
پرویز صدیقی کوره ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آفرینش عضو دفتر نمایندگی عضو اصلی
ناصر رحیمی احمدآبادی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شلماش صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
لیلا محمودی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ گشایش مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
فرهاد روزبان ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ سولدوز خبر صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
رسول گلباخی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ مکریان امروز مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
میثم پاکروان ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ زرین خبر مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
میثم محمدی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کوشش مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
ابراهیم آقازاده ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آراز آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حسام شیرازه محبت ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ندای آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حمید قاسمی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آوای آزاد مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
عبدالسلام معروفی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کوشا خبرنگار عضو اصلی
ایرج افراسیابی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ عصر سلماس خبرنگار عضو اصلی
یحیی ریسمانکار ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آراز آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
امیر نویدی ثمرین ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کسب و کار نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
موسی محمدجعفری ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شفق آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
محمد عبدالعلی زاده ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ چی چست خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
کاوه شاهینی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ چی چست خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
سهیلا وداعی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کوشش صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
محمد صمدی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ همشهری خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
فائضه آقاجانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آوای آذربایجان صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
فاطمه صمدزاده ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شفق آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
هادی علیزاده شورگلی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ افتخار آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
مهدی ایران پور شورگلی آوای صبح خبرنگار
لیلا بابائی اوصالو اشتیاق- ارومیه خبرنگار
آیدین بابائی اوصالو ماهنی خبرنگار
رامین امید باراندوزی اروم خبر خبرنگار
احمد اسدی ندای ارومیه مدیر مسئول
هادی پناهی نوید آذربایجان خبرنگار
ژیلا اکبرزاده عتیقی اطمینان نیوز خبرنگار
عطااله بهاری افق سلماس خبرنگار
یونس آزور هاژه خبرنگار
عباس پروینی افتخار آذربایجان خبرنگار
یونس اکبری زرین خبر خبرنگار
ناهید ابوذری تیار خبرنگار
غفور پیرزاده پیشخ نگ مدیر مسئول
ایرج پاچیده افتخار آذربایجان خبرنگار
سلماز بهاری سلطان احمدی افق سلماس مدیر مسئول
سعید استوان پور خرداد ارومیه خبرنگار
امیر ایزددوست هاناخبر مدیر مسئول
رضا اصغری آچیق یول خبرنگار
اسماعیل احمدیان هاناخبر مدیر مسئول
فاطمه اغوای هاناخبر خبرنگار
الهه اسراری هاناخبر خبرنگار
مظهر اسراری هاناخبر خبرنگار
محمد پارسا ایزددوست هاناخبر خبرنگار
سنبله برنجی سپهر آذربایجان خبرنگار
مهران تبریزی نوید آذربایجان مدیر مسئول
حجت ترانه سپهر آذربایجان خبرنگار
حسن ترانه کوشا خبرنگار
نازنین جبرئیلی مکریان امروز خبرنگار
نساء خلخالی نوید آذربایجان خبرنگار
اسکندر خنجری کوشا خبرنگار
لیلا حسین پور تیار مدیر مسئول
صابر چهرقانی منتظر جمهوری اسلامی خبرنگار
لیلا حسین زاده چهل گز کردستان فردا خبرنگار
مرتضی حیدری مرنگلو نوید آذربایجان خبرنگار
ایرج خادم مومنی ابتکار خبرنگار
مجید رستمی اصل همشهری خبرنگار
محمد رحیم پناه همشهری خبرنگار
لیلی رحیم پور لگزی هاناخبر خبرنگار
اسفندیار سپهری نیا تپش قلم خبرنگار
زین العابدین شیخی تپش قلم خبرنگار
مهدی سلطانی سرزمین من ایران صاحب امتیاز
غفور شیخی مکریان امروز خبرنگار
سیده فاطمه سجادی جمهوری اسلامی خبرنگار
سیده سونیا شیخ حسنی هاناخبر خبرنگار
منیره شکوهی هاناخبر خبرنگار
رویا طاهری انگنه تیار خبرنگار
زهرا طالعی سلطان احمدی نوید آذربایجان خبرنگار
اسماعیل علی پور حمایت عضو دفتر نمایندگی
امید عظیمی همزیانی اقتصاد مشارکتی خبرنگار
عطااله عاقلی جام جم خبرنگار
مهشید علی بابائی دیدبان آذربایجان خبرنگار
سیده پرینازقریشیان موج ورزشی خبرنگار
منیجه فتح آور قلعه خبرنگار
علی علیزاده شورگلی آبشار خبرنگار
صلاح عزیزیان هاژه خبرنگار
محمدرضا فرخیان افق سلماس خبرنگار
مریم فتح آور قلعه خبرنگار
خالند عجمی هاژه خبرنگار
پروین عبدالله زاده هاناخبر خبرنگار
سید طاهر قضایی هاناخبر خبرنگار
منصور عزیزی هاناخبر خبرنگار
کلثوم قادری هاناخبر خبرنگار
بهرنگ منتخبی ماهنی خبرنگار
لیلا محمدی ساعتلو اقتصاد مشارکتی خبرنگار
معصومه مختاری کوشا خبرنگار
مهران معمارباشی قلعه خبرنگار
سینا میرزا محمدی پانا سرپرست
مهران محمودی شهامت خبرنگار
میرلطیف موسوی افق سلماس خبرنگار
روحینا مجیدی عتیق جاده تجارت خبرنگار
بهزاد گلستانی پانا خبرنگار
محمد منجوقی توتا خانه آچیق یول خبرنگار
امیر محمدی هاناخبر خبرنگار
ناصر کریمی هاناخبر خبرنگار
چیمن موسی زاده هاناخبر خبرنگار
ناصر کریمی هاناخبر خبرنگار
آرزو محمدی هاناخبر خبرنگار
ژاله کریمیان هاناخبر خبرنگار
اسرا مردانی هاناخبر خبرنگار
محسن محمدی حسنلوئی خرداد ارومیه خبرنگار
اسما همتی عصر آذربایجان خبرنگار
سپیده یزدان پناه صبح آذربایجان خبرنگار
سیامک نجفیان قلعه خبرنگار
عوض نادری ساعتلو جاده تجارت صاحب امتیاز
الناز هاشمی نیا اقتصاد مشارکتی خبرنگار
رقیه هاشملو نگاه خبرنگار
سحر نوبهار سپهر آذربایجان خبرنگار
داوود هاشمی نگاه خبرنگار
طاهره زینالی خبرگزاری رسا خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
روح اله زارع زاویه جک پایگاه خبری فاطر 24 صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
وحید کریم آزاد مرجانی ماهنامه منشور ورزش صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
بهزاد یوسفی روزنامه آبشار مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
محمد معمارباشی هفته نامه قلعه خبرنگار عضو اصلی
پریا جوان هفته نامه فردای ما خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
سجاد ثقفی خبرگزاری دانشجویان ایران خبرنگار عضو اصلی
سجاد امیرکردلر پایگاه خبری اروم نیوز مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
یاسر حبیب زاده پایگاه خبری ماکو رسانه خبرنگار عضو اصلی
بهاره هادیان دهکردی پایگاه خبری ماکو رسانه مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
مهناز رنجه بازو عصر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
مهدی خضرلو ماهنامه طلوع شمس خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
ابراهیم خضرلو ماهنامه طلوع شمس خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
داود هاشملو پایگاه خبری نگاه خبرنگار عضو اصلی
سمیه جعفری قهرمانلوی علیا اقتصاد مشارکتی خبرنگار عضو افتخاری
فریده چتری میاندوآب میاندوآب پرس مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
اقبال مرادی صدای بوکان صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
رویا صدیقی نهایت مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سامان صادق امیری یاریزان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
توحید درختی نانسا آخار خبرنگار عضو اصلی
منوچهر آقائی میاندوآب پرس خبرنگار عضو اصلی
مجید فرشباف سلیمی سپهر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
هادی فتاح زاده مکریان امروز خبرنگار عضو افتخاری
جلال ابراهیمی مکریان امروز خبرنگار عضو افتخاری
جعفر اخجسته زرین خبر خبرنگار عضو افتخاری
یوسف سلیمانی وکیل کندی تپش قلم خبرنگار عضو افتخاری
سجاد جلالی سولدوز خبر خبرنگار عضو افتخاری
مهدی شاهی زاده علیار قله خبرنگار عضو افتخاری
نیما سعیدی اقدم اروم نیوز خبرنگار عضو افتخاری
فاطمه جعفرنژاد اروم نیوز خبرنگار عضو افتخاری
شفیع بهرامیان جاده تجارت خبرنگار عضو اصلی
بهزاد راه پیمائی مغانجوقی ارویل مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
محمد آقایارلو آفتاب ارومیه خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
عادل پورمغول سرداران آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سیاوش احمدی هاژه خبرنگار عضو اصلی
آزاد حاجی غفوری کردستان فردا صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
فاطمه حاجی زاده آوای صبح خبرنگار عضو اصلی
آرزو سلیمان نژاد دانشجویان ایران خبرنگار عضو اصلی
داوود قادرزاده جهان نوین صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
رضا محمودی میاندوآب پرس خبرنگار عضو اصلی
توحید محمودپور جمهوری اسلامی خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
داریوش محمدی کوشش خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
حسین کرامت اباجلوی سفلی اطلاعات خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
نصیبه نیکزاد قوشچی حمایت خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
مرتضی نبی زاده دانشجویان ایران خبرنگار عضو اصلی
امیر حسین ملازاده اروم نیوز خبرنگار عضو اصلی
شیلر محمودی هاژه خبرنگار عضو افتخاری
ربابه سیدی یکانی فردای ما خبرنگار عضو افتخاری
سمیرا محمدی انویق حمایت خبرنگار عضو افتخاری
ندا موسی زاده خط مردم خبرنگار عضو افتخاری
آرزو نوروزی بین المللی قرآن خبرنگار عضو افتخاری
المیرا عسگری زاده دانشجویان ایران خبرنگار عضو افتخاری
بیتا اختیاری خط مردم خبرنگار عضو افتخاری
توحید احمدپور پانا خبرنگار عضو افتخاری
مریم بشیربنائم آغری خبرنگار عضو افتخاری
سهیل فرجی دانشجویان ایران خبرنگار عضو افتخاری
آزاد یوسفی راد ده نگی ولات خبرنگار عضو افتخاری
احسان خسروی فر کنفرانس یاب مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
اسدالله دوره ساحل اندیشه صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
احمد قدرتی احمدآباد آرمان خرد صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
خالد شهیداللهی ئاوان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
مجتبی ارجمند آغری خبرنگار عضو افتخاری
بهرام خدیوی آبشار خبرنگار عضو افتخاری
دیدنی های آذربایجان غربی
میدان انقلاب ارومیه
قره کلیسای چالدران
مزار شمس تبریزی خوی
تپه حسنلو
پیست اسکی خوشاکوی ارومیه
باغچه جوق ماکو
غار سهولان مهاباد
پل هوایی قطور خوی
مسجد جامع ارومیه

تبلیغات
 
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا