پیوند ها
 
 
اعضای خانه مطبوعات استان آذربایجان غربی
 
 
نام و نام خانوادگی تاریخ عضویت رسانه سمت نوع عضویت
پسران افشاریان، سینا ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ خبر آنلاین نمایندگی عضو اصلی
نصیرخواه، داود ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ خرداد ارومیه صاحب امتیاز عضو اصلی
امینی، پریزاد ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ نگاه صاحب امتیاز عضو اصلی
غنی زاده، غلامرضا ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ کوشا مدیر مسئول عضو اصلی
فرخیان، قنبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ اروم خبر خبرنگار عضو اصلی
رحیمی حیدرلو، یوسف ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ جمهوری اسلامی خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
اسمی، سکینه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ پیشرو نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
مقتدر ینگجه، منصور ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ چی چست مدیر مسئول عضو اصلی
عزیزی، نوید 1401/04/13 اسکناس نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
بابایی، اکبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ آبشار خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
قربانی، یداله ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ جوان نمایندگی عضو اصلی
سلمانی شورگلی، مختار ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ بینا خبر خبرنگار عضو اصلی
نصیری مستان آباد، ساقی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ آوای صبح مدیر مسئول عضو اصلی
عبدلی، محمد ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ کشکول صاحب امتیاز عضو اصلی
پیربوداقی، یوسف ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ فردای ما مدیر مسئول عضو اصلی
مشرفی نبی کندی، نظام ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تکاب مدیر مسئول عضو اصلی
جوادی، بهرام ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آچیق‌ یول مدیر مسئول عضو اصلی
عثمانی، ابراهیم ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ مکریان مدیر مسئول عضو اصلی
باقری اوزان، ایوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ چی چست خبرنگار عضو اصلی
حاجی وند، قنبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ فردای ما خبرنگار عضو اصلی
دودمان، خالد ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تحقیقات کاربردی علوم ورزشی مدیر مسئول عضو اصلی
کاظمی، سجاد ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ عصر سلماس مدیر مسئول عضو اصلی
رضا امین آذر 1396/09/21 روزنامه جمهوری اسلامی نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
مریم رسولی 1396/11/01 امانت خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
فرحناز بهروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ هاناخبر مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
زهرا سلطانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ سپهر آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
مهری قاسمی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ هاناخبر خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
پژمان ولیزاده قراحسنلو ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ آبشار خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
رضا ایمانپور یوردشاهی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ تفاهم نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
حجت فیروزبخت ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صدای قلم مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
ناصر پوراسد ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اطمینان نیوز صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
ناصر نورانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ بینر مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سجاد نیکنام خواجه پاشا ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ هم آوا صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
خالد وطمانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ هاژه مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
جانعلی احمدی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ یاشایش صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
لعیا نورانی زنوز ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ نای قلم مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سیاوش سلیمانی پور ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صبح چیچست مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حامد کاظم زاده خوئی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ندای قلم صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
پرویز صدیقی کوره ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آفرینش عضو دفتر نمایندگی عضو اصلی
لیلا محمودی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ گشایش مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
فرهاد روزبان ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ سولدوز خبر صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
میثم پاکروان ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ زرین خبر مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
میثم محمدی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کوشش مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
ابراهیم آقازاده ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آراز آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حمید قاسمی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آوای آزاد مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
عبدالسلام معروفی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کوشا خبرنگار عضو اصلی
ایرج افراسیابی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ عصر سلماس خبرنگار عضو اصلی
یحیی ریسمانکار ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ آراز آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
امیر نویدی ثمرین ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کسب و کار نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
موسی محمدجعفری ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شفق آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
کاوه شاهینی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ چی چست خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
سهیلا وداعی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ کوشش صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
محمد صمدی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ همشهری خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
فاطمه صمدزاده ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شفق آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
هادی علیزاده شورگلی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ افتخار آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
مهدی ایران پور شورگلی آوای صبح خبرنگار
آیدین بابائی اوصالو آبشار خبرنگار عضو اصلی
رامین امید باراندوزی اروم خبر خبرنگار
احمد اسدی ندای ارومیه مدیر مسئول
ژیلا اکبرزاده عتیقی اطمینان نیوز خبرنگار
عطااله بهاری افق سلماس خبرنگار
عباس پروینی افتخار آذربایجان خبرنگار
یونس اکبری زرین خبر خبرنگار
ایرج پاچیده افتخار آذربایجان خبرنگار
سلماز بهاری سلطان احمدی افق سلماس مدیر مسئول
اسماعیل احمدیان هاناخبر مدیر مسئول
فاطمه اغوای هاناخبر خبرنگار
الهه اسراری هاناخبر خبرنگار
مظهر اسراری هاناخبر خبرنگار
محمد پارسا ایزددوست هاناخبر خبرنگار
حسن ترانه کوشا خبرنگار
صابر چهرقانی منتظر جمهوری اسلامی خبرنگار
لیلا حسین زاده چهل گز کردستان فردا خبرنگار
مرتضی حیدری مرنگلو نوید آذربایجان خبرنگار
ایرج خادم مومنی ابتکار خبرنگار
مجید رستمی اصل همشهری خبرنگار
محمد رحیم پناه همشهری خبرنگار
لیلی رحیم پور لگزی هاناخبر خبرنگار
اسفندیار سپهری نیا تپش قلم خبرنگار
زین العابدین شیخی تپش قلم خبرنگار
مهدی سلطانی سرزمین من ایران صاحب امتیاز
سیده فاطمه سجادی جمهوری اسلامی خبرنگار
سیده سونیا شیخ حسنی هاناخبر خبرنگار
منیره شکوهی هاناخبر خبرنگار
اسماعیل علی پور حمایت عضو دفتر نمایندگی
امید عظیمی همزیانی اقتصاد مشارکتی خبرنگار
عطااله عاقلی جام جم خبرنگار
سیده پرینازقریشیان موج ورزشی خبرنگار
منیجه فتح آور قلعه خبرنگار
علی علیزاده شورگلی آبشار خبرنگار
صلاح عزیزیان هاژه خبرنگار
محمدرضا فرخیان افق سلماس خبرنگار
مریم فتح آور قلعه خبرنگار
خالند عجمی هاژه خبرنگار
پروین عبدالله زاده هاناخبر خبرنگار
سید طاهر قضایی هاناخبر خبرنگار
منصور عزیزی هاناخبر خبرنگار
کلثوم قادری هاناخبر خبرنگار
لیلا محمدی ساعتلو اقتصاد مشارکتی خبرنگار
معصومه مختاری کوشا خبرنگار
مهران معمارباشی قلعه خبرنگار
سینا میرزا محمدی به علاوه مردم نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
میرلطیف موسوی افق سلماس خبرنگار
بهزاد گلستانی پانا خبرنگار
محمد منجوقی توتا خانه آچیق یول خبرنگار
امیر محمدی هاناخبر خبرنگار
ناصر کریمی هاناخبر خبرنگار
چیمن موسی زاده هاناخبر خبرنگار
ناصر کریمی هاناخبر خبرنگار
آرزو محمدی هاناخبر خبرنگار
ژاله کریمیان هاناخبر خبرنگار
اسرا مردانی هاناخبر خبرنگار
اسما همتی عصر آذربایجان خبرنگار
سپیده یزدان پناه 1400/01/23 سهند ایران خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
سیامک نجفیان قلعه خبرنگار
الناز هاشمی نیا اقتصاد مشارکتی خبرنگار
رقیه هاشملو نگاه خبرنگار
سحر نوبهار سپهر آذربایجان خبرنگار
داوود هاشمی نگاه خبرنگار
طاهره زینالی خبرگزاری رسا خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
روح اله زارع زاویه جک پایگاه خبری فاطر 24 صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
بهزاد یوسفی روزنامه آبشار مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
محمد معمارباشی هفته نامه قلعه خبرنگار عضو اصلی
پریا جوان هفته نامه فردای ما خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
سجاد ثقفی خبرگزاری دانشجویان ایران خبرنگار عضو اصلی
سجاد امیرکردلر پایگاه خبری اروم نیوز مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
یاسر حبیب زاده پایگاه خبری ماکو رسانه خبرنگار عضو اصلی
بهاره هادیان دهکردی پایگاه خبری ماکو رسانه مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
داود هاشملو پایگاه خبری نگاه خبرنگار عضو اصلی
فریده چتری میاندوآب میاندوآب پرس مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
اقبال مرادی صدای بوکان صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
رویا صدیقی نهایت مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سامان صادق امیری یاریزان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
منوچهر آقائی میاندوآب پرس خبرنگار عضو اصلی
جعفر اخجسته زرین خبر خبرنگار عضو افتخاری
سجاد جلالی سولدوز خبر خبرنگار عضو افتخاری
مهدی شاهی زاده علیار قله خبرنگار عضو افتخاری
فاطمه جعفرنژاد 1401/04/20 اروم نیوز خبرنگار عضو اصلی
بهزاد راه پیمائی مغانجوقی ارویل مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
محمد آقایارلو آفتاب ارومیه خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
عادل پورمغول سرداران آذربایجان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
سیاوش احمدی هاژه خبرنگار عضو اصلی
آزاد حاجی غفوری کردستان فردا صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
فاطمه حاجی زاده آوای صبح خبرنگار عضو اصلی
آرزو سلیمان نژاد دانشجویان ایران خبرنگار عضو اصلی
داوود قادرزاده جهان نوین صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
رضا محمودی میاندوآب پرس خبرنگار عضو اصلی
داریوش محمدی کوشش خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
حسین کرامت اباجلوی سفلی اطلاعات خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
نصیبه نیکزاد قوشچی حمایت خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
مرتضی نبی زاده دانشجویان ایران خبرنگار عضو اصلی
امیر حسین ملازاده اروم نیوز خبرنگار عضو اصلی
شیلر محمودی هاژه خبرنگار عضو افتخاری
ربابه سیدی یکانی فردای ما خبرنگار عضو افتخاری
سمیرا محمدی انویق حمایت خبرنگار عضو افتخاری
ندا موسی زاده خط مردم خبرنگار عضو افتخاری
آرزو نوروزی بین المللی قرآن خبرنگار عضو افتخاری
المیرا عسگری زاده دانشجویان ایران خبرنگار عضو افتخاری
توحید احمدپور پانا خبرنگار عضو افتخاری
مریم بشیربنائم آغری خبرنگار عضو افتخاری
سهیل فرجی دانشجویان ایران خبرنگار عضو افتخاری
آزاد یوسفی راد ده نگی ولات خبرنگار عضو افتخاری
احسان خسروی فر کنفرانس یاب مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
احمد قدرتی احمدآباد آرمان خرد صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
مجتبی ارجمند آغری خبرنگار عضو افتخاری
مریم صفری باریش نیوز خبرنگار عضو اصلی
جلال زکی راه اندیشه مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
مظفر خسروی شیز مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
بهراد خاکزاد کوشش خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
اسعد رضائی به فرانبار صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
علی معماری آسمان اندیشه صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
محمد جلیلی گمچی زرین خبر خبرنگار عضو اصلی
کامبیز ابراهیم زاده زانکو مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
پیام نوروزی آراز آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
جواد شاکر صدقیانی ندای سلماس مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
فاطمه فرخ زاده شفق آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
منصور مصطفائی فر مجمر مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حکیم بصیرت ده نگی ولات مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
فیروزه خاوه چیچست خبر خبرنگار عضو افتخاری
هادی قاضی پور 99/11/04 تخت سلیمان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
همایون ملازاده 1400/01/23 ارومیا نوین مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
نعیمه فطانتا 99/10/24 به علاوه مردم خبرنگار عضو افتخاری
رضا سلیمانی 1400/01/29 پیام بهاران خبرنگار عضو اصلی
میکائیل سانیار 1400/02/04 کردستان فردا خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
حمید یوسف زاده کشاور 1400/02/04 حمایت عضو دفتر نمایندگی عضو افتخاری
زیبا محمدی 1400/02/07 فردای سلماس مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
المیرا نوری 1400/03/12 سبزینه نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
علی آقایاری 1400/03/12 همای آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
فرشاد سپهری نیا 1400/03/23 کوشا خبرنگار عضو اصلی
وحید اوراز 1400/04/21 ارمغان آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
سمیرا علیپور 1400/04/21 ارمغان آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
میرلطیف موسوی 1400/05/10 سلماس صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
فرزاد صدقی 1400/06/01 کار ایران خبرنگار عضو اصلی
میرمهدی سیدرضائی 1400/06/13 فاطر 24 صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
محمد محمودی 1400/07/04 هاوین صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
رسول رحیمی 1400/08/10 هه وال نیوز مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
عبدالسلام ابراهیم پور 1400/08/12 سردشت پرس صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
عسگر حسین زاده 1400/08/16 ارمغان آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
امیر نویدی 1400/08/22 آبشار خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
شیلان ستایش 1400/08/30 ده نگی ولات خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
شیرین ستایش 1400/08/30 ده نگی ولات خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
منوچهر صمدی 1400/09/07 جمهوری اسلامی خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
کیوان آشتاب 1400/09/20 هه وال نیوز خبرنگار عضو اصلی
پری سعیدی کیا 1400/09/24 هانا خبر نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
علی شیربگی 1400/09/24 هانا خبر نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
لقمان شهابی 1400/11/11 بتین نیوز صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
فاطمه عباداله وند 1400/11/28 طرز صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
شیرین شریفی 1400/12/07 باریش نیوز خبرنگار عضو اصلی
محمد مجنونی 1400/12/07 جارچی ارومیه مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
زهرا شریفی 1400/12/07 آراز آذربایجان خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
راضیه شکری 1400/12/07 امانت خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
فرزین اصل افروزی 1400/12/07 اترک نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
هادی ابراهیم پور 1400/12/07 سردشت توریسم مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حسین راستگو 1400/12/07 بوکان مکریان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
نعیمه فطانتا 1400/12/07 ارومیا نوین خبرنگار عضو اصلی
سید سلیمان امام زنبیلی 1400/12/15 بتین نیوز خبرنگار عضو اصلی
مظفر دوست احمدی 1400/12/15 آراز آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
حسن معروف پور 1400/12/15 زریان مکریان مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
توحید کرب پور 1400/12/15 آسمان شهر صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
عطااله بهاری 1400/12/16 سلماس پرس خبرنگار عضو اصلی
محمدرضا فرخیان 1400/12/16 سلماس پرس خبرنگار عضو اصلی
شفیع بهرامیان 1400/12/18 کوشا خبرنگار عضو اصلی
میرهاشم موسوی 1401/01/31 عصر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
حامد علی بک زاده 1401/03/17 چیچکلر صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
هاجره ابراهیم پور 1401/03/17 سردشت پرس خبرنگار عضو اصلی
رامین درویش آذر 1401/03/19 اورین نیوز صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
اسماعیل بهار 1401/03/29 سولدوز 24 خبرنگار عضو اصلی
اردلان جهانگیری 1401/03/31 وژین صاحب امتیاز عضو اصلی (مستقیم)
مجید فرشباف سلیمی 1401/03/31 سپهر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
علیرضا سبزی کاری 1401/03/31 سپهر آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
اسماعیل اتشزای 1400/08/10 هه وال نیوز خبرنگار عضو افتخاری
رسول گله بان 1401/06/31 وژین خبرنگار عضو افتخاری
آیدین حسن بابای نوزادیان 1400/08/30 آبشار خبرنگار عضو افتخاری
حمید مختاری 1400/08/30 فردای سلماس خبرنگار عضو افتخاری
اسفندیار سپهری نیا 1400/09/07 ارمغان آذربایجان خبرنگار عضو افتخاری
صلاح الدین آهی 1400/09/07 بتین نیوز خبرنگار عضو افتخاری
علی محمدی 1400/09/07 فردای سلماس خبرنگار عضو افتخاری
خالد امینی 1400/11/28 کوشا خبرنگار عضو افتخاری
نصرالله سوگندی 1400/12/07 گشایش خبرنگار عضو افتخاری
سید پولاد آغاز 1400/12/15 هاژه خبرنگار عضو افتخاری
رحمت قادرزاده 1401/03/17 سردشت پرس خبرنگار عضو افتخاری
یوسف ابراهیم پور 1401/03/17 سردشت پرس خبرنگار عضو افتخاری
الناز نقی زاده 1401/04/01 ایکنا خبرنگار عضو افتخاری
علی دستوان گشایش 140104/20 فردای سلماس خبرنگار عضو اصلی
سید یاسر غنی زاده 1401/05/03 عصر سلماس خبرنگار عضو اصلی
جاوید صادق زاده 1401/05/03 کیمیای وطن نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
مرجان رونق 1401/05/03 فردای ما خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
اعظم شکری 1401/05/03 امانت خبرنگار عضو اصلی (مستقیم)
بختیار اسمعیل زاده 1401/05/08 سردشت توریسم خبرنگار عضو اصلی
آوات احمدی 1401/05/08 سردشت توریسم خبرنگار عضو اصلی
نیما سعیدی اقدم 1401/05/09 اروم نیوز خبرنگار عضو اصلی
بیتا اختیاری 1401/05/09 قارتال نیوز خبرنگار عضو اصلی
مینا اصلانی 1401/05/09 یادگار امروز نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
سمیه جعفری 1401/05/15 اقتصاد مشارکتی خبرنگار عضو اصلی
روناک رحیم زاده 1401/05/15 هه وال نیوز خبرنگار عضو اصلی
نصراله غفاری صدقیانی 1401/05/15 سلماس پرس خبرنگار عضو اصلی
کاظم کاظمی کوک تپه 1401/05/15 قارتال نیوز مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
رحیم بایزیدی 1401/06/24 بالویز مدیر مسئول عضو اصلی (مستقیم)
حسین معروف پور 1401/05/03 زریان موکریان خبرنگار عضو افتخاری
فرزاد فرخی 1401/05/03 زریان موکریان خبرنگار عضو افتخاری
یحیی آقاپور خوئی 1401/05/08 ندای قلم خبرنگار عضو افتخاری
اکرم قلی زاده 1401/05/08 هه وال نیوز خبرنگار عضو افتخاری
ابراهیم ابراهیم پور 1401/05/08 سردشت پرس خبرنگار عضو افتخاری
ثریا سیدی یکشوه 1401/05/08 صدای بوکان خبرنگار عضو افتخاری
محمدعلی خالق نژاد 1401/05/09 جمهوری اسلامی خبرنگار عضو افتخاری
امیر خالق نژاد 1401/05/09 آبشار خبرنگار عضو افتخاری
محمد مشمول 1401/05/10 میاندوآب پرس خبرنگار عضو افتخاری
مهرانگیز آبروشن 1401/07/21 قله خبرنگار عضو افتخاری
رامین پورمصطفی 1401/07/26 اورین نیوز خبرنگار عضو افتخاری
نسرین کریم معجنی 1401/07/28 اقتصاد سرآمد نمایندگی عضو اصلی (مستقیم)
شیرین شریفی 1401/08/05 روزنامه شرق نمایندگی عضو اصلی ( مستقیم )
کاوه شوقی 1401/08/22 جهش بزرگ صاحب امتیاز عضو اصلی ( مستقیم )
رضا منصرف 1401/08/23 آوای ماکو مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
زهرا ابراهیم زاده 1401/09/08 آوای ماکو خبرنگار عضو اصلی ( مستقیم )
امیرعلی موسوی 1401/09/08 خبر خوی مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
حامد قدرتی احمدآباد 1401/08/22 تخت سلیمان مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
حامد عطائی 1401/09/16 ندای قلم خبرنگار عضو اصلی
سجاد کریمی 1401/09/16 مسیر آذربایجان صاحب امتیاز عضو اصلی ( مستقیم )
علی معماری 1401/09/26 ئاوان مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
خالد شهیداللهی 1401/09/26 آیینه اندیشه مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
احمد بحری 1401/09/26 مهاباد صاحب امتیاز عضو اصلی ( مستقیم )
سحر سبحانی 1401/09/26 نوژین صاحب امتیاز عضو اصلی ( مستقیم )
ادریس ابراهیم نژاد 1401/09/26 هانا خبر نمایندگی عضو اصلی ( مستقیم )
اسدالله دوره 1401/09/26 پیام مهربانی مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
جمال نویدفر 1401/09/26 نگین کردستان مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
صمد اسمعیلی 1401/09/26 ارمغان آذربایجان خبرنگار عضو اصلی
شیدا نصیریان 1401/10/03 شیدا مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
شیوا فرسار 1401/10/03 هفت صبح نمایندگی عضو اصلی ( مستقیم )
امیر ایزددوست 1401/10/19 هانا خبر خبرنگار عضو اصلی ( مستقیم )
میثم محمدی 1401/10/11 کوشش مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
هدایت رودینی 1401/11/11 دیدبان آذربایجان خبرنگار عضو اصلی ( مستقیم )
مجتبی عیوضی 1401/12/03 قارتال نیوز خبرنگار عضو اصلی
فرشاد ایران خواه 1401/12/03 وه لات اورمیه مدیرمسئول عضو اصلی ( مستقیم )
هاجر علی پور نیا 1401/09/26 ارمغان آذربایجان خبرنگار عضو افتخاری
عبدالرحمن بهرامی وند 1401/09/26 هه وال نیوز خبرنگار عضو افتخاری
علی سرخ چهره 1401/10/03 قارتال نیوز خبرنگار عضو افتخاری
دیدنی های آذربایجان غربی
میدان انقلاب ارومیه
قره کلیسای چالدران
مزار شمس تبریزی خوی
تپه حسنلو
پیست اسکی خوشاکوی ارومیه
باغچه جوق ماکو
غار سهولان مهاباد
پل هوایی قطور خوی
مسجد جامع ارومیه

تبلیغات
 
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا